en

NASZE CREDO

Polska Gildia Producentów powstała z potrzeby konstruktywnego dialogu jako platforma służąca wypracowaniu dobrych praktyk i konsolidacji środowiska producentów w Polsce.

Jesteśmy grupą producentów audiowizualnych, działających na arenie kina artystycznego i komercyjnego. Jesteśmy producentami filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i seriali. Współtworzymy krajobraz filmowego rynku polskiego. Znamy jego potencjał, jego potrzeby, braki i ambicje.

Jako producenci bierzemy na siebie ryzyko prawne i finansowe związane z realizacją przedsięwzięcia. Jesteśmy przy jednym projekcie przez kilka lat: od początku, często długo zanim powstanie scenariusz, aż do samego końca, który wszyscy mamy nadzieję, że potrwa jeszcze długo po premierze filmu. Pracujemy na styku sztuki i biznesu, a nasza codzienność to przekonywanie partnerów – instytucji publicznych, nadawców telewizyjnych i platform streamingowych, sponsorów, inwestorów, koproducentów, dystrybutorów, międzynarodowych agentów sprzedaży – że nasz film jest wart wsparcia. 

Jesteśmy też zaangażowanymi partnerami dla artystów, z którymi współtworzymy filmy. Razem z reżyserami, scenarzystami i pozostałymi twórcami poszukujemy najlepszych dróg rozwoju, tworzymy strategię artystyczną i finansową dla naszych projektów. Przez lata budujemy sieć kontaktów i relacje oparte na wzajemnym zaufaniu.

Producent jest osobą, która rozwiązuje problemy zanim wyjdą na światło dzienne, dlatego nasza praca jest w dużej mierze niewidzialna. Widzicie nas, gdy odnosimy sukcesy, jednak za każdym sukcesem kryją się dziesiątki, czy setki drobnych i większych porażek. Mimo tego, idziemy dalej, bo wierzymy w kino i w twórców, których wspieramy. Chcemy współtworzyć jak najlepsze filmy, które wzbogacą naszą kulturę.

Wiemy, że film jest pracą zespołową. Dajemy pracę twórcom, ekipie technicznej i aktorom. Ponosimy odpowiedzialność organizacyjną – zarówno za proces doboru ekipy jak i za zapewnienie optymalnych warunków realizacji filmów w ramach zgromadzonych przez nas budżetów.

Ambicją PGP jest reprezentować interesy producentów współdziałając z innymi organizacjami filmowymi w wypracowaniu optymalnych standardów pracy w naszej branży. Chcemy podejmować inicjatywy – tak oddolne, jak i na poziomie legislacyjnym oraz inspirować się nawzajem – dzielić doświadczeniami, spostrzeżeniami, problemami i sposobami na ich rozwiązywanie.  To wszystko, byśmy mogli jak najpełniej uczestniczyć w procesie powstawania filmów, budować pozytywny wizerunek naszego zawodu i kształtować rynek produkcji audiowizualnej w Polsce.

Aktualności & informacje

zobacz wszystkie →