en

Informacje
Cele Stowarzyszenia

  • 1. Rozwój i ochrona branży filmowej poprzez aktywny udział w procesach legislacyjnych kształtujących polski rynek audiowizualny
  • 2. Promocja profesjonalnego, pozytywnego i uczciwego wizerunku producenta branży filmowej w kraju i za granicą oraz szerzenie powyższego etosu poprzez edukację i wychowanie młodego pokolenia producentów
  • 3. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do zwiększenia inwestycji ze środków publicznych i prywatnych w produkcję filmową
  • 4. Ochrona i troska o interesy członków Stowarzyszenia a także tworzenie przestrzeni do twórczej dyskusji, wymiany doświadczeń i kształtowania opinii środowiskowych

W celu dołączenia do Stowarzyszenia
„Polska Gildia Producentów” prosimy o kontakt
z wybranym członkiem Stowarzyszenia.

Członkowie →

Statut Stowarzyszenia
„Polska Gildia Producentów”

pobierz →